Bli med oss til Ukraina!

Europeisk Ungdom drar til Kiev i November for å avholde seminaret Eastern European Training Days. Du kan nå søke om å være med.

10644129_10152206166406895_7721436370468030559_o

Kiev skyline.

For andre året på rad arrangerer Europeisk Ungdom Eastern European Training Days (EETD). Prosjektet avholdes fra 6.-10. november i Kiev, Ukraina. Her skal vi samle ungdom fra Norge og Øst-Europa til en helg med fokus på samarbeid på tvers av landegrenser. Seminaret vil bestå av en kombinasjon av foredrag og workshops rundt temaet «Youth Participation in Democratic Governance», altså hvordan unge mennesker kan delta i demokratiske beslutningsprosesser.

Med tanke på det som har skjedd i Ukraina det siste året, er temaene som skal diskuteres kanskje viktigere enn noen sinne. Det understrekes også at ettersom sikkerhetssituasjonen i landet er noe spesiell, er vi i kontinuerlig kontakt med den norske ambassaden i Kiev for å avklare tryggheten til deltakerne.

Fra Europeisk Ungdom reiser 5 stykker, en del av disse er organisatorer med ansvaret for gjennomføring av prosjektet. Vi utlyser 1-2 plasser for deltakere, og det kreves ingen formell bakgrunnskunnskap for å søke. De eneste kravene er at du er over 18 år, har betalt medlemsavgiften din til Europeisk Ungdom inneværende år og fyller ut dette søknadsskjemaet. Alle søknader må være oss i hende innen 12. oktober. Vi vil prioritere søkere ut fra motivasjon, samt ut fra det å oppnå kjønnsbalanse.

Reisekostnader dekkes av prosjektmidlene og det er ingen deltakeravgift.

Eventuelle spørsmål rettes til Internasjonalt Ansvarlig.

10495116_10152206152321895_9195141596599804734_o

Fra planleggingsmøtet i august.

Om prosjektet

Eastern European Training Days er et samarbeidsprosjekt mellom ungdomsorganisasjoner fra Hviterussland, Ukraina, Azerbaijan, Georgia, Moldova og Armenia. I disse landene er demokratiske rettigheter ingen selvfølge. Prosjektet ble skapt på initiativ av Europeisk Ungdom og støttes av LNUs Demokratimidler. Målet er å drive organisasjonsbygging og å styrke samarbeidet over landegrensene.

I år er det JEF initiative Ukraine som er hovedarrangør, i samarbeid med Europeisk Ungdom.