Bli med Europeisk Ungdom til Serbia!

Er du interessert i organisasjonsutvikling, ungdomsengasjement og internasjonale spørsmål? Da bør du søke Balkan Training Days og bli med oss til Serbia!

9271_704108019668644_5538771753764893123_nFor tolvte året på rad arrangerer Europeisk Ungdom Balkan Training Days (BTD). Her samler vi ungdom fra Balkan og Norge til fire dager med samarbeid på tvers av landegrenser. Prosjektet avholdes fra 8. – 12. oktober i Serbias hovedstad, Beograd.

Seminaret vil bestå av en kombinasjon av foredrag og workshops rundt temaet «Youth Advocacy», altså hvordan unge mennesker kan nå frem med sitt budskap til beslutningstakere. Dette er et høyst relevant tema for engasjert ungdom – uavhengig av nasjonalitet.

BTD samler til sammen 35 deltakere hvorav 5 fra Norge. Alle reisekostnader dekkes av prosjektmidlene og det er ingen deltakeravgift. Vil du være én av de norske deltakerne? Alt du trenger å gjøre er å søke innen 19. september. Det stilles ingen formelle krav til søkere annet enn at du er betalende medlem av Europeisk Ungdom inneværende år. Alle søkere vil bli kontaktet innen 22/9.

Søknadsskjema finner du her.

Eventuelle spørsmål rettes til Internasjonalt Ansvarlig.

 

Mer om BTD:

Balkan Training Days er et samarbeidsprosjekt mellom Europeisk Ungdom (JEF Norge) og JEF-seksjoner i Serbia, Makedonia, Albania, Bosnia Herzegovina, Kosovo og Montenegro. Prosjektet ble skapt på initiativ av Europeisk Ungdom og støttes av LNUs Demokratimidler.

Målet med prosjektet er å drive organisasjonsbygging i JEF-seksjoner både i Norge og på Balkan, samt å styrke samarbeidet over landegrensene.

Les mer om BTD eller følg oss på Facebook for flere oppdateringer.

 

Andre prosjekter i øst i høst:

I tillegg til BTD arrangerer Europeisk Ungdom Eastern European Training Days. Det vil finne sted 6.-10. november i Kiev, Ukraina. Mer informasjon kommer i løpet av måneden.

Vår paraplyorganisasjon JEF og vår hviterussiske samarbeidspartner arrangerer et felles seminar i Minsk 11.-16. november. Temaet er «United Europe – Democracy at all levels». Les mer om prosjektet og finn påmelding her.