Bjarne Dæhli utnevnt til æresmedlem

Bjarne Dæhli ble under Landsmøtet 2011 utnevnt som æresmedlem i Europeisk Ungdom. Bjarne Dæhli

Æresmedlemsskapet tildeles med følgende begrunnelse:

«Bjarne har i mer enn 10 år representert Europeisk Ungdom på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Både internt og gjennom sitt arbeid i LNU har Bjarne bidratt til å bygge kontakter, bygge ned barrierer mot andre miljøer og vise hvilken bredde JA-siden består av. Bjarne har vært en flott representant, stor ressurs og god venn for flere generasjoner med Europeisk Ungdommere»

Dæhli går i april av etter fire år som leder av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). I Europeisk Ungdom har han innehatt nesten alle verv som finnes; fra lokallagsleder, fylkeslagsleder, sentralstyremedlem, nestleder, leder av desisjonskomiteen og leder av valgkomiteen.

Anne Margrethe Lund er svært glad over å kunne gi Bjarne det første æresmedlemskapet i nyere tid.

«Dette er veldig fortjent. Vi er svært glade over å kunne tildele æresmedlemskap til en person som har betydd og betyr svært mye for organisasjonen og veldig mange av dens medlemmer. Samtidig er ikke dette en tildeling som gjøres på grunn av innsats bare i Europeisk Ungdom. Gjennom sitt lederverv i LNU har Bjarne både representert organisasjonen og hele JA-siden på en svært god måte, og skapt kontakter og bygget nettverk som JA-saken vil ha glede av i mange år fremover», uttaler Lund.

PS: Europeisk Ungdom skal på 1980- og 1990-tallet ha utnevnt flerre æresmedlemmer. I overgangen fra papirarkiv til nettarkiv har informasjon om hvem dette er forsvunnet. Hvis du vet noe om tidligere tildelinger ber vi deg herved om å sende en e-post til eu@jasiden.no