Bjarne Dæhli gjenvalgt som leder av LNU

Nytt styre i LNU

Lørdag 24. april valgte Barne- og ungdomstinget nytt styre i LNU. Styret vil jobbe for å gjøre lokalvalget i 2011 til et ungdomsvalg.

Valget avsluttet LNUs Barne- og Ungdomsting på Sundvolden Hotell. I tillegg til å velge nytt styre, vedtok Barne- og ungdomstinget et nytt barne- og ungdomspolitisk program og flere resolusjoner. LNU vil framover jobbe spesielt med forsøket med 16-årig stemmerett og med å øke valgdeltakelsen blant unge i lokalvalget i 2011.

Det nye styret består av:

Leder Bjarne Dæhli (Europeisk Ungdom)
Nestleder Martin V. Østerdal (Elevorganisasjonen) (gjenvalg)
Gunhild Grande Stærk (Frikirkens Barn og Unge)
Erlend Sand Bruer (Hyperion)
Signhild Stave Samuelsen (Senterungdommen)
Cathrine Eide Risdal (Kristelig Folkepartis ungdom)
André Skeie (CISV Norge) (ny)
Ane Norgård Brohaug (Natur og Ungdom) (ny)
Jan Thomas Hagen (Frelsesarmeens Barn og Unge) (ny)
Kamile Gursel (Norges Tyrkiske Ungdomsforening) (ny)
Kristian Sveinall Øgaard (Kristen Idrettskontakt) (ny)
Nermina Isabegovic (STECAK) (ny)
Jens Kihl (Norsk Målungdom) (ny)

1.vara: Magnus Ofstad Malnes (Norsk Studentunion) (ny)
2.vara: Magnus R. Nielsen (KFUK-KFUM Speidere) (ny)
3.vara: Elizabeth Toft Erichsen (Norges Unge Venstre) (ny)