Besøkte sjømatnæringen

IMG_2867

Besøk hos klippfiskprodusent, Mathias Bjørge AS.

Denne uken besøkte Europeisk Ungdom sjømatnæringen på Sunnmøre. Målet med turen var å lære mer om hverdagen i sjømatnæringen og hvilke utfordringer de møter når fisken skal eksporteres til Europa.

Sjømatnæringen, inkludert ringvirkninger av denne, skaper hvert år 44 000 årsverk og har en omsetning på 46,5 milliarder kroner. Sjømatmeldingen (2012-2013) fastslår at den årlige økningen i denne bransjen mellom 2000 og 2009 lå på om lag 5,5 prosent, mens hele landets verdiskapning i form av BNP økte med 1.9 prosent i samme periode.

Dette viser at det er et stort potensiale for å skape enda flere arbeidsplasser i hele Norge. Situasjonen i dag er likevel at mye av eksporten begrenses av tollmurer og kronglete byråkrati. Det skader sjømatnæringen i Norge, sier leder i Europeisk Ungdom, Nikolai Fjågesund.

IMG_2907

Besøk hos Egersund Herøy AS.

Aktuell debatt

Fiskerne fikk mye av æren for at det ble nei-flertall ved sist avstemning. Spørsmålet nå er stemningen er den samme.

Regjeringen forhandler nå med EU om markedsadgangen for fisk. Resultatet av disse forhandlingene kan få store konsekvenser for norsk sjømatnæringen. Disse går parallelt med forhandlingene om markedsadgangen for landbruksprodukter og størrelsen på EØS-midlene.

Usikkerhet

IMG_2906

Fiskeboder i Fosnavåg.

I løpet av turen fikk Europeisk Ungdom møte ulike typer bedrifter. Stemningen jevnt over var at det europeiske markedet er veldig viktig for norsk sjømatindustri, men at et fullt medlemskap ikke er nødvendig. Dagens EØS-avtale gir Norge god nok tilgang til vårt viktigste marked.

Les mer:

Sjømatmeldingen 2012-2013

Europautredningens kapittel om mat, fisk og landbruk