Berlin-seminaret 2017

Europeisk Ungdom deltok på Jef (Young European Federalists) sitt Berlin-seminar fra 31. august til 3. september. Aurora Hårtveit som er medlem av Europeisk Ungdoms internasjonale utvalg har skrevet dette reisebrevet. 

 

Helgen den 31. August til 3. September var jeg så heldig å få bli med på JEF Tyskland sitt 18. Berlin-seminar. Årets seminar handlet om Europa og verden, og tok opp spennende problemstillinger, slik som Europas nåværende og fremtidige handelsforhold til diverse regioner som Kina, Russland og Sør-Amerika.

Under seminaret fikk vi en god innsikt i Europas rolle i verden, hvilke nye utfordringer vi står ovenfor, og så på ulike scenarier for Europa og verdens fremtidige utvikling. Spørsmål som hvordan klimaendringene vil påvirke EU, eller hvordan EUs handelsforhold til Kina eller Russland kan endres ble tatt opp og diskutert.

Berlin har gjennom historien vært en by hvor internasjonal politikk har spilt en spesiell rolle, slik som Berlin-muren er et eksempel på. Den historiske konteksten ble tatt i bruk under seminaret, og vi fikk muligheten til å lære mer om byen, samt arbeide med de historiske rammene gjennom en kreativ fotokonkurranse. Her arbeidet vi med å få frem hvorfor EU er viktig, gjennom kampanjen ”WhyEurope”.

Noe av det beste med Berlin-seminaret og andre internasjonale seminarer er at man får muligheten til å bli kjent med engasjert ungdom fra hele Europa. Man får muligheten til å få kjennskap til andre Europeiske stater, og får utveksle ideer og hente inspirasjon.

Berlin-seminaret var for min del en fantastisk opplevelse, der jeg sitter igjen med mye ny kunnskap, flotte minner og venner for livet.

Jeg håper du velger å søke deg med neste gang!