Belgrade Model European Union

Konferansen er en glimrende mulighet til å lære om beslutningsprosessen i EU gjennom aktiv deltakelse. Du får møte andre studenter engasjert i europeiske spørsmål, utveksle ideer og knytte kontakter på tvers av landegrenser og kulturer. Fjorårets BEUM hadde 150 deltakere fra 20 land.

Vest-Balkan er en region i utvikling, på vei inn i EU. Serbia fikk nylig kandidatstatus, og BEUM gir deg muligheten til å lære om EU i et område hvor utfordringene knyttet til europeisk integrasjon fremdeles er store.

Søknadsfristen er 15. september. Deltakeravgiften på 99 euro dekker fire overnattinger, konferanseavgift og materiale, måltider under sesjonene og sightseeing i Beograd.

For mer informasjon, se: http://www.belgrade-meu.org/

Har du noen spørsmål kan du henvende deg til Morten Stemre på e-post: mstemre@beum.org 

 

Lokalet for konferansen er Serbias tidligere nasjonalforsamling, midt i sentrum av Beograd. Byen har en spennende historie, og er blant Europas eldste. Det sies at byen er den som har blitt erobret flest ganger. Beograd sin plassering på historiske skillelinjer i Europa har i stor grad preget dens utvikling. Deltakelse på BEUM vil med andre ord gi deg muligheten til å oppleve mye mer enn selve konferansen. I tillegg er det sosiale livet under BEUM er verdt en tur i seg selv, med et uteliv rangert som det beste i Europa av Lonely Planet.

Medlemmer av Europeisk Ungdom kan søke om å få refundert deler av reisekostnadene – opp til 1000 kroner.