– Balkan i utvikling

Makedonia IEuropeisk Ungdom har i en årrekke arrangert prosjektet ”Balkan Training Days”, et prosjekt som samler ungdom fra alle landene på Balkan og Moldova til organisasjonsbygging, demokratiarbeid og for å fremme samhold og samarbeid over landegrensene.

I år skal dette prosjektet arrangeres for niende gang og i den forbindelse har Espen Berg Larsen, Marlene Hakkebo og Nikolai Fjågesund vært på et forbesøk i Skopje, for å planlegge hovedseminaret og bli bedre kjent med våre samarbeidspartnere fra Makedonia.

I år arrangeres altså Balkan Training Days i Ohrid i Makedonia. Landet som fortsatt bærer preg av dets historie og mange utfordringer viser likevel tydelige tegn til en positiv utvikling. Nikolai Fjågesund, som var med Europeisk Ungdom til Balkan for første gang, beskriver det slik:

”I Skopje så vi blant annet at mange nye bygninger er under konstruksjon. Disse er del av et prosjekt fra den makedonske regjerningen som kalles Skopje 2014, der store deler av sentrum skal ombygges og pusses opp.

Landet har likevel en lang vei å gå mot EU medlemskap. Vi ble for eksempel fortalt at deler av utdanningssystemet lider av korrupsjon, der studentene ikke består eksamen hvis de ikke har foreleserens bok.

Dette er altså forhold som for nordmenn virker som tatt ut fra en film, men som for dem er realiteten. Til tross for mange utfordringer er det likevel god stemning blant innbyggerne og det virker som troen på fremtiden er veldig sterk”.

Makedonia IIDen norske delegasjonen er svært fornøyd med møtene og grunnlaget som ble lagt for årets utgave av BTD.

”Det var stor enighet om hvilken retning vi ønsker å utvikle prosjektet, i forhold til økt fokus på intern demokrati og likestilling. Dette er kjerneverdier i Europeisk Ungdom, og som vi mener er helt nødvendige for god organisasjonsutvikling. Vi vil også jobbe mer konkret for å sikre økt samarbeid mellom de forskjellige deltakerlandene også utenfor BTD», sier prosjektansvarlig Marlene Hakkebo.

Nå starter arbeidet med å få programmet og deltakerne på plass. Hovedseminaret vil avholdes fra 29. september til 2. oktober 2011.

Hvis du er interessert i å delta, eller har spørsmål rundt prosjektet, ta kontakt med Marlene Hakkebo ved å sende mail til marlene@europeiskungdom.no. I søknaden må du skrive litt om deg selv og hvorfor du ønsker å være med. Søknadsfristen er 1. august.