Årsmøte i Rogaland og Stavanger Europeisk Ungdom legger grunnlaget for et nytt spennende år

Rogaland og Stavanger Europeisk Ungdom arrangerte sitt årsmøte mandag 10. oktober på Kongsård i Stavanger. Fylkeslaget fikk virkelig understreket sin politiske bredde ved at AUF, UV, UH og FpU holdt hilsningstaler.

Alle ungdomspartiene fokuserte på forskjellige sider av EU.

– Europeisk Ungdom må være flinkere til å snakke om de nære enkle sakene og ikke være redd for å si at EU-medlemskap gir billigere mat og gjør det lettere å studere i utlandet, mente sentralstyremedlem i FpU Atle Simonsen.

Leder i Rogaland AUF, Andreas Bjelland Eriksen, mente derimot at det fortsatt var fred og solidaritet som var de viktigste argumentene for norsk EU-medlemskap.

Sentralstyremedlem Trygve Lehne hadde tatt turen til Stavanger og holdt foredraget ”EU på Ein-Deux-Three”, noe nyvalgt 2. nestleder Sofie Bache Braut satte stor pris på.

– Det er sant som Lehne sa. Det ikke er nei-siden som er vår store utfording, det er mangelen på EU-debatt i Norge. Jeg har tror på at vi skal klare å skape debatt i Rogaland det kommende året, forteller Bache.

Ca. 25 stykker hadde møtt opp til årsmøtet. Etter møtet ble det årsmøtemiddag på kinesisk restaurant.

Sarah Stephanie Skjoldevik ble gjenvalgt som leder av Rogaland. Hele det nye styret ble:

Leder: Sarah Stephanie Skjoldevik

Sarah Stephanie Skjoldevik er 21 år og har tidligere vært leder av Haugesund Europeisk Ungdom. Skjoldevik ble nå gjenvalgt til sin andre periode som leder av Rogaland Europeisk Ungdom.  Hun sitter også i Internasjonalt Utvalg. Skjoldevik studerer statsvitenskap ved UIS og har tidligere jobbet som fylkessekretær i Rogaland Unge Høyre. Hun er nettopp blitt valgt inn i bystyret i Haugesund for Høyre.

1. Nestleder: Ole Martin Juul Slyngstadli

Slyngstadli er 19 år og opprinnelig fra Ålesund, men studerer på BI Stavanger. Han er organisatorisk nestleder i Rogaland AUF og sitter i bystyret i Stavanger for Arbeiderpartiet.

2. Nestleder: Sofie Braut Bache

Sofie Bache er 18 år og går i 3. klasse på Kongsgård Vgs. Hun sitter i styret i Stavanger Venstre og sitter i bystyret i Stavanger for Venstre i kultur og idrettskomiteen.

Økonomiansvarlig: Emilie Bersaas

Emilie Bersaas er 19 år og jobber til daglig som fylkessekretær i Rogaland AUF, hvor hun også har vært politisk nestleder. Hun sitter i bystyret i Haugesund for Arbeiderpartiet hvor hun er 1. vara til formannskapet.

Styremedlem: Håkon Block Vagle

Håkon B. Vagle er 19 år og jobber som politisk rådgiver i Sandnes Høyre. Han har lenge vært aktiv i Unge Høyre og sitter nå i bystyret for Høyre i Sandnes.

Styremedlem: Andreas Bjelland Eriksen

Bjelland Eriksen er 19 år og er leder av Rogaland AUF. Han er for tiden avdelingstillitsvalgt på Madlaleieren i Forsvaret. Han ble nylig blitt valgt inn i fylkestinget i Rogaland for Arbeiderpartiet.

Styremedlem: Henning Klepp Christensen

Christensen er 18 år og er elev ved Noroff Mediegymnas i Stavanger. Christensen har tidligere vært leder av Vestfold Europeisk Ungdom. Christensen er medlem av Unge Høyre.

Styremedlem (Leder Stavanger Europeisk Ungdom): Suzanne Nedrum

Nedrum er 18 år og går i 3. klasse på Kongsgård vgs. Hun har vært leder i Stavanger Europeisk Ungdom en periode i tillegg til Stavanger Unge Høyre. Nedrum er medlem av Internasjonalt Utvalg og sitter i bystyret i Stavanger for Høyre.

Det nye styret i Stavanger Europeisk Ungdom ble:

Leder: Suzanne Nedrum

Nestleder: Max Gouchan

Styremedlem: Andrea Brokjøb Lie

Styremedlem: Emil Gadolin

Styremedlem: Johanne Boye