Hvorfor ja?

Det er mange grunner til hvorfor man ønsker seg et norsk EU-medlemskap. Europeisk Ungdom har medlemmer med ulik bakgrunn og fra hele landet, men felles har vi at vi tror et norsk EU-medlemskap vil være til Norges beste. Her har vi samlet ti grunner til hvorfor Europeisk Ungdom hver dag står på for å få Norge inn i det politiske Europa.

1. Medbestemmelsesrett

EU begynte som et økonomisk samarbeid, men har de siste tiårene utviklet seg til å bli så mye mer. Nå er unionen et fellesskap tuftet på politisk samarbeid på mange ulike områder. EU-landene samarbeider for å få til mest mulig sammen, og et av grunnprinsippene er at alle får si sin mening og være med i avgjørelsen. Norge er ikke en del av det politiske samarbeidet i den forstand at vi kun er EØS-medlem. Når viktige avgjørelser skal tas, må norske politikere gå ut av rommet, mens de andre medlemmene treffer avgjørelser. Europeisk Ungdom mener at Norge bør være med på å utforme og bestemme over hvordan Europas fremtid og fremste samarbeid skal styres, og ønsker derfor et fullverdig EU-medlemskap for Norge.

2. Flere muligheter for alle

Selv om Brussel kan virke langt unna for noen, blir avgjørelsene som tas blant Europas toppolitikere tatt for folk flest. EU har gjort det mulig å jobbe, studere og flytte seg til et hvilket som helst europeisk land uten at det foreligger hindringer. Samarbeidet gjør hverdagen lettere for både EU-borgere og produsenter av varer. Visste du for eksempel at roamingutgiftene settes mer og mer ned fordi EU har jobbet for det?

3. Norske interesser sikres i Europa

Norsk økonomi og norske arbeidsplasser er avhengige av en stabil og varig tilknytning til Europa. 70% av all norsk eksport går til Den europeiske union. EU-medlemskap er den eneste garantien for at våre økonomiske interesser ivaretas i generasjoner fremover.

Europeisk Ungdom mener at Norge har mest å tjene på å delta i det europeiske samarbeidet. Oljerikdommen gjør at Norge ganske sikkert vil klare seg fint alene i ennå noen tiår, men det kommer en tid etter oljeeventyret. Norsk økonomi trenger den sikkerheten et EU-medlemskap vil innebære.

4. Et grønnere Europa

EU har vært en pådriver i klimakampen, og jobber alltid med å gjøre de 28 medlemslandene grønnere. Med et norsk EU-medlemskap kan vi være med på å lære opp Europa i hvordan grønn energi kan utnyttes best mulig, og dermed være med på å snu kull- og oljetrenden. Norge har også mye å lære av Europa, og sammen tror Europeisk Ungdom at vi står sterkere.

Klimaet bedrer seg ikke av seg selv, og sammen med fremtidsrettete og progressive land kan Norge være med på å utgjøre en forskjell.

5. Verden trenger mer samarbeid

Det er ikke for mye samarbeid i verden. Norge er opptatt av å være et internasjonalt orientert land, men har valgt å stå utenfor et av verdens viktigste og mest vellykkede samarbeid.

28 land samarbeider allerede og flere er på vei. For 20 år siden var det krig på Balkan og for 30 år siden delte kommunismen Europa i to. EU har gjennom østutvidelsen i 2004 og 2007 samlet Europa, og gjort verdensdelen til et forbilde for mange for hvordan tidligere fiender kan samarbeide.

Europeisk Ungdom mener at det er et paradoks at Norge ønsker å spille en viktig rolle internasjonalt, og samtidig velger å stå utenfor det samarbeidet som påvirker vår egen hverdag mest.

6. En bedre verden starter med oss selv

EU betaler halvparten av FNs budsjett og er verdens største bistandsgiver. En bedre verden krever langsiktig tenkning og at flest mulig land arbeider hardt sammen. Norge kan ikke skape en bedre verden alene, men i Europa har vi en ekte sjanse til å utgjøre en forskjell.

Europeisk Ungdom er sikre på at Norge vil ha en viktig rolle å spille i kampen for en bedre og mer rettferdig verden – og ser det som naturlig at dette arbeidet starter i våre egne nærområder. Vi vil at Norge skal støtte opp om EUs rolle som verdens mest positive og progressive stormakt, og ikke bare være en støttespiller i FN.

7. Norge er en del av Europa

Selv om vi ligger langt nord, er vi en selvfølgelig del av Europa. Med kulturelle, politiske og økonomiske bånd til kontinentet og nabolandene, tilhører vi det fellesskapet og de verdiene som EU har. Nordmenn er like mye europeere som det tyskere er, og Europeisk Ungdom mener at disse båndene bør styrkes gjennom et norsk EU-medlemskap.

8. Hvis du ikke liker det – endre det!

Ikke ett medlem i Europeisk Ungdom vil påstå at EU er perfekt. Forskjellen mellom oss og nei-siden er at vi har en «stå på»-holdning; vi ønsker å gå inn i samarbeidet for å snu de trendene vi er uenig i, og styrke de områdene vi mener er er gode. EU er kommet for å bli, og da hjelper det ingenting å sitte på rumpa og håpe på det beste – bli med oss i kampen for å ta tak og stå på for å prøve å oppnå det beste Europa som mulig!

9. Vær der når det skjer

Gjennom de over 70 avtalene Norge har med EU (som EØS-avtalen, Schengen-samarbeidet og mange andre), får vi være med på leken, mens vi tåler steken. Regler, direktiver og lover kommer til Norge uten at vi har fått være med å utforme dem, og dersom vi er uenige i dem så kommer vi gjerne to år for sent til diskusjonen. Med et EU-medlemskap vil politikerne våre ha mulighet til å ta del i diskusjonene når de skjer i EU, og ikke år etterpå.

Det er viktig at norske folkevalgte er tilstede på flest mulig politiske arenaer for å kjempe for dine og mine interesser. Vi vil ha levende kommunestyrer, fylkesting, Storting, i tillegg til aktive norske politikere i WTO, FN – og EU.

10. Grenseløse utfordringer krever grenseløst samarbeid

Det finnes mange problemer som ikke kan løses i kommunestyret i Skjervøy, Kongsvinger eller Ytre Enebakk. Skal vi løse utfordringer knyttet til klima og miljø, migrasjon, internasjonal finans og ikke minst bærekraftig utnyttelse av klodens begrensede ressurser, så er overnasjonalt samarbeid helt nødvendig.

Europeisk Ungdom mener at EU er en del av løsningen for hvordan globaliseringen kan og må håndteres.