Årets studentkonferanse avholdes på lørdag

Europeisk Ungdoms studentkonferanse har etablert seg som et av organisasjonens beste nasjonale arrangementer. Temaet for årets konferanse er EUs politi- og justissamarbeid.

På lørdag vil flere kompetente foredragsholdere vil ta veien innom Håndverkeren Konferansesenter for å belyse sentrale spørsmål knyttet til EUs politi- og justissamarbeid.

På programmet finner vi følgende poster:
• Introduksjon om EUs politi- og justissamarbeid v/ Christian Fjellstad (politisk rådgiver i Europabevegelsen)

• Stortingets justispolitiske arbeid v/ Hans Frode Asmyhr (stortingsrepresentant for FrP, medlem av Justiskomiteen)

• Datalagringsdirektivet: Hvordan individuelle rettigheter utfordres av sikkerhetshensyn v/ Anders Brenna (leder i Stopp DLD, styremedlem i Digitalt Personvern)

• EUs politi- og justissamarbeid: Hva er Norge med på og hvorfor er dette samarbeidet viktig for Norge? v/ Astrid Bergmål (politisk rådgiver for Justisdepartementet, AP)

Utover dette er det også satt av tid til å jobbe i arbeidsgrupper som vil omhandle EUs- politi- og justissamarbeid.

Det er fortsatt noen ledige plasser på konferansen. Ønsker du å melde deg på må du snarest sende en mail til eu@europeiskungdom.