I år endes roaming-avgiftene!

Den 1. februar sendte Kommisjonen ut en pressemelding med det glade budskap: på vei til å gjøre roaming-avgiftene til livs innen 15. juni 2017, har EU blitt enige nok en gang om å redusere prisene i Europa. Vedtaket gjør maksprisen opptil 90 % billigere. 

Fordi dette faller inn under konkurranseregler i det indre marked, vil dette også påvirke EØS-området. Slik vi har merket at prisene har sunket med årene. Europaparlamentet har gått i bresjen, i lengre tid, og kjempet for disse forandringene. I år skal de altså endelig fjernes totalt – til mange store selskapers store frustrasjon, men til glede for oss, forbrukere.

Avtalen som regulerer roaming-avgifter kalles ofte Eurotariff, og avgjør hvor mye det skal koste for ulike telefoniselskap å låne andres dekningsnett, utenfor egne landegrenser. Telefoni var tidligere et markedet preget av monopol; nasjonale telefoniselskap var statseide og alene. I Norge var dette Telenor. I dag er markedet langt mer liberalisert, og derfor ønsker å regulere.

Siden 2007 har prisene sunket, og i 2016 vedtok også representantene fra medlemsstatene å ende de ekstra avgiftene av å bruke mobilen i utlandet.

Skrittet blir sett på som fjerning av ytterligere hinder for fri bevegelse i Europa. I år anbefaler Europeisk Ungdom deg å ta sommerferien på kontinentet! 

Video: Det Europeiske Unions Råd

Les mer om saken her: