ALTA SIER JA

(C) www.hifm.no

Onsdag 5. september ble Alta Europeisk Ungdom etablert.  Inititativtaker Eilert Isaksen-Warth ble valgt til leder, med nestleder Nils Martin Frisk Børstrand og styremedlemmene Steffen Eriksen Haneboe og Sivert Isaksen Warth på laget

Med et nytt lokallag i Alta fikk Europeisk Ungdom også fylkeslag i Norges nordligste fylke.

Europeisk Ungdom har sett en merkbar vekst i både aktiviteter, medlemmer og nyoppstartede lokallag det siste året. Leder i Europeisk Ungdom, Ninni Høver fryder seg over resultatene.

”Vår viktigste oppgave er å spre kunnskap om EU, og trenger derfor flere lokallag med lokale intitiativ over hele landet”.  Ninni Høver, leder Europeisk Ungdom

Har du en Europeisk Ungdom spire i magen, og lyst til å starte opp i din by/tettsted? Sjekk ut siden: