Alt om Europautredningen

EU-flaggGjennomgangen av alle Norges avtaler med EU, Europautredningen, slippes tirsdag 17. januar. Her får du en oversikt over utredningen og dens innhold.

Utredningen beskriver EØS-avtalen som en demokratisk katastrofe, og forteller at Norge er langt mer integrert i EU enn det selv ekspertene har trodd. Her finner du utredningen: Europautredningen – Utenfor og innefor.

Europautredningen forteller blant annet at:

 • Norge har overført suverenitet til EU 287 ganger siden 1994. Stortinget har stemt enstemmig i 265 av vedtakene. De siste 22 sakene har blitt vedtatt med bredt flertall i Stortinget.
 • Norge har i tillegg til EØS og Schengen inngått 74 avtaler med EU
 • Norge er 75 prosent medlem av EU. Beregningen er som følger: «Regner man på denne bakgrunn ut fra at de 31 materielle områdene i gjennomsnitt er av omtrent samme størrelse (selv om det er store avvik mellom dem), og at Norge på den ene siden er tilknyttet fullt ut eller i svært stor grad 23 av disse – og på den annen side at Norge ikke er tilknyttet eller bare i meget liten grad er tilknyttet 8 – så kommer man til omlag 3/4….Det som gjenstår som de viktigste områdene der Norge og Island ikke er tilknyttet EU er i første rekke den økonomiske og monetære union, handelspolitikken med tredjeland, den felles landbruks- og fiskeripolitikken, og deler av den felles utenriks- og sikkerhetspolitikken.» (Side 803 i utredningen)
 • Norske lover og forskrifter påvirkes av EU.  170 av 600 norske lover, og 1000 forskrifter inneholder EU-rett
 • Norge har innført 6000 rettsakter fra EU siden EØS-avtalen ble inngått i 1992
 • Reservasjonsretten er blitt vurdert brukt kun 17 ganger
 • Norge er like integrert i EU som medlemslandene Storbritannia, Sverige og Danmark (med flere) – men uten stemmerett og innflytelse
 • Norge deltar i 26 EU-byråer
 • Norge blir nedprioritert i Brussel. EUs 27 medlemsland og en rekke andre store land utenfor prioriteres før Norge
 • Det blir stadig vanskeligere for Norge å få unntak fra EUs regelverk:
 • Tilpasninger og unntak blir stadig vanskeligere, og det spillerommet som den såkalte reservasjonsretten gir, er ytterst lite. Holdningen på EU-siden til å reservere seg er, om noe, blitt enda mer restriktiv gjennom år, heter det i utredningen.

Saker om Europautredningen på europeiskungdom.no:

– Paal Frisvold kommenterer utredningen («Et springbrett, ikke en tvangstrøye»)

– Kommentarer og sitater om Europautredningen

Innfør EU som fag i skolen (Anne Margrethe Lund)

Uholdbar sammenling mellom EU og Nazi-Tyskland fra Klassekampen (Anne Margrethe Lund)

Andre saker om Europautredningen på nett:

Europautredningens hjemmesider.

Euractiv (18.01): Norway sparks debate on future EU relations

Dagbladet (18.01): En Ønsket Status

Fredrik Sejersted (Leder av Europautredningen) i Aftenposten (17.01): Utenfor og innenfor

Fredrik Sejersted i Nationen (17.01): Professor: – Norge er som et tre fjerdedels EU-medlem

Aftenposten (18.01): Norge tjener fett på EU

Bergens Tidende (18.01): Innenforlandet Norge (Sjur Holsen, kommentator)

Politisk.no (TV2) (16.01): Bør Norge si opp EØS-avtalen? (politikere, folkevalgte og sentrale samfunnsaktører svarer)

Nettavisen (17.01): – Vi er storforbrukere av EØS-avtalen (Frederic Hauge)

Aftenposten (17.01): En tredjeddel av norske lover er preget av EU

NA24 (17.01): Her er hele EØS-dommen

Dagens Næringsliv (17.01): Støre mener frihandelsavtale med EU er et fantom

Aftenposten (17.01): Rapport: EØS-avtalen er en demokratisk fiasko for Norge

NA24 (17.01): – Vi håver inn på EU (Paal Frisvold)

NA24 (17.01): – EØS er et klart demokratisk problem (Liv Monica Stubholt)

ABC Nyheter (17.01): – EØS betyr massiv overføring av makt

Nettavisen (17.01): – Urimelig å si at folk ble ført bak lyset (Jonas G. Støre til Liv S. Navarsete)

Nettavisen (17.01): EØS-rapport: – Lite rom for veto

Nationen (16.01): To av regjeringspartia vil diskutere alternativ til EØS-avtalen

Nationen (16.01): Europautredningen: – Massiv overføring av lovgivende makt til EU

Paal Frisvold (Europabevegelsen) (17.01): En ny EU-debatt

Paal Frisvold (17.01): Hvordan er EØS-tilværelsen?

Kristin Clemet (Civita) (17.01): Norge bør få en Europaminister

Thomas Vermes (ABC Nyheter) (16.01): Denne uka skal det bevises om bittelitt betyr mye

Bjørgulv Braanen (Klassekampen) (17.01): Et uverdig forhold

Torbjørn Røe Isaksen (Høyre) (17.01): Kremt…kommunismen… (tilsvar til Bjørgulv Braanen)

Thomas Boe Hornburg (Aftenposten) (16.01): Det europeiske Norge