Alt bra på United

PST har gått ut med en advarsel om et mulig trussel mot et mål i Norge, men sommerleiren fortsetter som planlagt etter avtale med polititet.

Europeisk Ungdom har sin årlige sommerleir i Arendal 23.-26. juli. Sentralstyret ved leder Nikolai Fjågesund er i tett dialog med polititet, og vi følger spesielt opp internasjonale gjester og yngre deltakere.

Deltakerne får god informasjon, og det er tydelig merket hvordan man kommer i kontakt med ansvarspersoner.

Ved spørsmål eller henvendelser kan Nikolai Fjågesund nås på telefon hele døgnet: 0047 46430515

Andre kontaktpersoner:

Generalsekretær Simone Brassien 0047

Nestleder Elise Øygaren 0047 90626968

Nestleder Snorre Skjevrak 0047 41252066