Aktive i Europeisk Ungdom blant de falne på Utøya

Fredag 22. juli har preget hele Norge. Vi er alle dypt sjokkert over terrorangrepet mot regjeringskvartalet og de grusomme skuddene på Utøya. Et angrep rettet mot politisk engasjert ungdom er et angrep på det norske demokratiet, og det er ufattelig at dette kunne hende her hos oss.

Deltagerne på Utøya kjempet for å gjøre verden til et bedre sted for alle. De kjempet for et mer mangfoldig og et mer rettferdig samfunn. De kjempet med ord og meninger, men ble tatt bort av vold utført i intoleransens navn. Vi står sammen med våre venner i AUF og deres pårørende i sorgen.

La oss ta vare på hverandre og minnene etter de som ble ofre for én manns grusomme gjerninger. Den siste uken har vist oss at det hver av oss tror på, ikke er uviktig. Vi vil rette en stor takk til AUF og AUF’ere over hele landet som har gått foran som gode eksempler og møtt hatske handlinger med budskap om mer samhold og mer kjærlighet.

Europeisk Ungdom har også blitt rammet av tragedien på Utøya. Vi har mistet flere medlemmer, deriblant to aktive som har innehatt følgende roller:

Tarald Mjelde – Lokallagsleder i BHG Europeisk Ungdom
Tore Eikeland – Initiativtaker av Europeisk Arbeiderungdom

Begge har gjort en formidabel innsats for Europeisk Ungdom og vi vil aldri glemme dem. Våre tanker og medfølelse er hos deres pårørende.

Vi sender også varme tanker til fylkesleder i Buskerud Europeisk Ungdom, Marte Ødegården, som ligger skadet på sykehuset. Vi håper du blir frisk raskt!

I en vanskelig tid som dette gjelder det å stå sammen, snakke med hverandre og ta vare på hverandre. Hvis dere ønsker å komme i kontakt med flere i Europeisk Ungdom i tiden fremover, så håper vi du ringer eller sender en e-post. Vår dør er åpen.

Hilsen
Anne Margrethe Lund
Leder
Europeisk Ungdom

anne@europeiskungdom.no/ +47 45 44 53 13