Nyhetsbrev til tillitsvalgte

Nyhetsbrev sendes ut til Europeisk Ungdoms tillitsvalgte i slutten av hver måned. Her får du en oppdatering på det som skjer i organisasjonen og forslag til aktiviteter.

Savner du nyhetsbrev? Ta kontakt med leder.