Grafisk

Europeisk Ungdom har i 2019/2020 gått over til en ny grafisk profil.

Europeisk Ungdoms grafiske mappe finner du her. Dersom ønsker tilgang kan du kontakte leder.

 

Nedenfor ligger noen grafiske element vi har brukt tidligere. 

NB! De er utdatert i forhold til vår nye grafiske profil.

Her finner dere diverse grafikk som dere kan bruke på sosiale medier og i andre relevante sammenhenger.