Agurktid?

Mens sommeren siger langsomt over fedrelandet, er det steder man ikke har ferie enda – blant annet i EU. Mens agurkene florerer i landet nyhetsredaksjoner er det alt annet enn agurker som diskuteres i vår viktigste politiske arena – EU. Her diskuteres det ny fiskeripolitikk, ny landbrukspolitikk, fremtiden for eurosamarbeidet, hvordan man skal hjelpe land som har brukt for mye penger over lang tid og andre saker som også er viktig for Norge.

Skulle man tro mediene, så driver ikke EU med annet enn å slukke branner etter land som har drevet med overforbruk. Men økonomidiskusjoner er bare en svært liten del av det arbeidet som pågår i EU akkurat nå. I løpet av det siste halvåret har vi sett flere gode resultater av EU-arbeidet. Jeg kan nevne flere saker som har blitt diskutert og vedtatt; Arbeidet for et mer klimavennlig Europa, styrking av forbrukerrettighetene, diskusjoner om ny migrasjonspolitikk og forholdet til EUs naboland. Dette er bare en brøkdel av de diskusjonene som pågår i EU.

Også i sommer er det aktivitet i Brussel og mye av det som skal diskuteres denne sommeren kommer også til å ha betydning for oss her hjemme. Forslag til ny felles fiskeripolitikk kommer 13. juli. Dette er en sak som svært mange i Norge er opptatt av – både innenfor og utenfor fiskerinæringen. Ikke minst fordi temaet i så høy grad også handler om ressursforvaltning i et større perspektiv. Hvordan våre europeiske naboer forvalter sitt fiskeri, vil få konsekvenser for oss.

I tillegg pågår medlemskapsforhandlingene for fullt mellom EU og Island og med de siste meningsmålingene fra Island ser det ut til at befolkningen på sagaøya er langt mer positive til medlemskap i EU enn det mange har trodd. Man har allerede avsluttet flere av kapitlene i forhandlingene og det går forholdsvis raskt fremover.

Også politikk som har vært mye debattert i Norge, diskuteres nå i EU. Det fremtidige datalagringsdirektivet er på bordet til Kommisjonen og flere interesseorganisasjoner har kommet med sine innspill – også Europabevegelsen. Men med en gang saken skal diskuteres i Europa, er det stille i Norge. Da er ikke debatten interessant. Ikke før saken er ferdig diskutert i EU og vedtatt på nytt igjen.

Men det er ikke bare politiske diskusjoner om alt fra medlemskap, fisk og datalagring som avgjøres i EU. Reiser du til Europa i sommer vil du se en positiv virkning av EU når du kommer hjem til telefonregningen din. Fra 1. juli har nemlig EU vedtatt en lavere makspris for telefonsamtaler og sms innad i EØS-området. Norge er omfattet av regelverket og også norske abonnenter får lavere priser ved mobilbruk i alle EU- og EØS-land. Det skal i tillegg bli enda billigere fra juli 2012. Målet til EU er at det fra 2015 ikke skal være prisdifferanse og at det skal bli like billig å ringe innad i EØS-området som i eget land.

EU utvikler seg kontinuerlig og vedtar saker som er viktige for deg og meg hele tiden. De som sier at EU er handlingslammet nå eller mener de har vært det i løpet av det siste halve året har ikke fulgt med i timen. Jeg tar sommerferie med en trygghet om at vi kommer til å se et handlekraftig EU også siste halvdel av  2011 – og mange år fremover.  Jeg ønsker Nationens lesere god sommer!