9. november – 23 år siden Berlinmurens fall

9. november 1989 er en merkedag i europeisk historie. Jernteppet falt etter 40 år med kald krig i Europa. Berlin-murens fall kvelden 9. november ble det symbolske endepunktet for den kalde krigen.

hoppesoldatBerlin-muren var en 156 kilometer lang barriere rundt de tre vestlige sektorene i det delte Berlin og en 43 kilometer lang grense gjennom Berlin (mellom øst og vest). Muren ble oppført i 1961 og stod til 1989.

Muren ble det fremste symbolet på den kalde krigen og den ideologiske konflikten mellom vesten og Sovjetunionen (vestlig tankesett vs. kommunisme).

Hvorfor en mur?

Berlin ble etter den andre verdenskrig delt i fire sektorer som ble styrt av seierherrene i andre verdenskrig: Frankrike, Storbritannia, USA og Sovjetunionen. Det vestlige Berlin ble således en enklave i det kommunistiske Øst-Tyskland.

Det var flere uttalte årsaker til at Muren ble reist, men den viktigste årsaken er utvilsomt de mer enn 3.5 millioner øst-tyskerne som brukte Vest-Berlin til å rømme fra øst til vest i perioden 1952-1961. Antallet flyktninger tilsvarte rundt 20 prosent av Øst-Tysklands samlede befolkning – og ledelsen i DDR så det som avgjørende at flyktningstrømmen ble stanset.

I den offisielle begrunnelsen fra DDR het det at Muren var et forsvar mot fascistiske krefter i vest og et nødvendig hinder mot vestlige spioner. DDR omtalte blant annet muren som Antifaschistischer Schutzwall – som oversatt betyr den antifasicistiske forsvarsmuren. DDR måtte ”skånes” for negativ påvirkning fra vest.

I første omgang bestod Berlin-muren av piggtråd og gjerder, men ble etter hvert utviklet til et betongmonster som delte Berlin i to.

Murens utvikling: 
1961: Piggtråd mellom øst- og vest-Berlin og rundt de tre vestlige sektorene
1962 – 1965: Forsterket piggtrådgrense
1965 – 1975: Oppføring av en betongmur
1975 – 1989:  Grenzmauer 75 – en forsterket mur med vakttårn, piggtråd, spikermatter osv.
1989: Berlin-muren faller

Hva innebar Murens fall for Europa?

Murens fall 9. november 1989 anerkjennes i dag som det symbolske endepunktet for den kalde krigen. I perioden 1945 til 1989-1991 var Europa delt mellom Sovjetunionen i øst og de frie demokratiske land i vest. Oppløsningen av Sovjetunionen markerer starten på samlingen av Europa. Selve symbolet på det nye Europa ble EUs utvidelse med 10 nye medlemsland (8 fra det tidligere Øst-Europa) i 2004. Utvidelsene fortsatte med Bulgaria og Romania i 2007. Europa er i dag mer samlet enn noen gang tidligere i historien.