54 år siden Roma-traktaten ble signert

EU stjernekart25. mars er det 54 år siden Roma-traktaten ble signert av Italia, Frankrike, Vest-Tyskland, Nederland, Belgia og Luxembourg. Avtalen innebar opprettelsen av Det europeiske fellesskap.

Roma-traktaten trådte i kraft i 1. januar 1958 og la grunnlaget for Det europeiske økonomiske fellesskap (EEC) og Det europeiske atomenergifellesskap (EURATOM), som gjennom årene har utviklet seg til det EU som dominerer det politiske Europa i dag.

eukamp94Avtalen slår fast prinsippet om de fire friheter (fri flyt av tjenester, kapital, varer og personer) og definerer EUs organer. Blant de sentrale målene med avtalen var opprettelsen av en felles jordbrukspolitikk og nedbygging av tollmurer.

Det første skrittet mot dagens EU var opprettelsen av Det europeiske kull- og stålfellesskapet i 1951.

Roma-traktaten er blitt endret seks ganger, gjennom Brussel-traktaten (1967), Enhetsakten (1986), Maastricht-traktaten (1993), Amsterdamtraktaten (1999), Nice-traktaten (2003) og Lisboa-traktaten (2007 / 2009).

Norge har takket nei til å delta i EF / EU gjennom folkeavstemninger i 1972 og 1994.