Hvordan kan Europeisk Ungdom bli bedre?

Mandag ettermiddag  går startskuddet for Europeisk Ungdoms evaluering av organisasjonens drift. I tre måneder skal et eget utvalg, Organisasjonsutvalget 2010-2011, se nærmere på hvordan organisasjonen kan bli større, sterkere og mer solid.

I mandatet gitt av Landsstyret (november) heter det at:

«Europeisk Ungdom skal innen Landsmøtet 2011 gjennomføre en omfattende og analytisk gjennomgang av organisasjonens interne struktur og se på virkemidler for å oppnå effektivisering, profesjonalisering og vekst».

Utvalgets arbeid skal resultere i en rapport som skal legges frem på Landsmøtet 2011, konkrete vedtektsendringsforslag, anbefalinger om videreutvikling av nåværende arrangementsprofil, samt utvikling av nye arrangementskonsepter.

Utvalget skal ikke ta for seg organisasjonens eksterne virksomhet (politikk og nettverk) eller internasjonale prosjekter.

I anledning startskuddet for Organisasjonsutvalgets arbeid søkes dine innspill!

Send en e-post til utvalget ved generalsekretær Bård Skaar Viken (baard@jasiden.no) hvis du har tanker om eller svar på et av følgende spørsmål:

1. Hvordan kan Europeisk Ungdom skape en sterkere  lokal- og fylkeslagsmodell?

2. Hvilke organisatoriske prioriteringer bør Europeisk Ungdom ha i perioden 2011 – 2015?

3. Hvordan kan Europeisk Ungdom videreutvikle våre faste nasjonale arrangementer?

4. Hvordan kan Europeisk Ungdom skape en mer attraktiv arrangementsprofil?

5. Hvilke arrangementer savner du i Europeisk Ungdom (nasjonalt / lokalt)?

6. Har du konkrete forslag til endringer av organisasjonens vedtekter?

Spørsmål spesielt rettet til organisasjonens lokale tillitsvalgte:

1. Hva tenker du om dagens oppfølging fra sentralleddet?

2. Hva forventer du / ditt lokal- eller fylkeslag av oppfølging fra sentralstyret og sekretariatet?

3. Hvordan kan sentralleddet tilrettelegge for økt lokal aktivitet?

4. Hvordan kan sentralleddet tilrettelegge for økt medlemsrekruttering?

Dokumenter knyttet til utvalgets arbeid kan lastes ned her :

Listen over dokumenter vil utvides fortløpende etter hvert som arbeidet skrider frem.