Finanstilsyn-o-rama

Debatten om norsk tilslutning til EUs finanstilsyn har versert kraftig denne uken. Ikke overraskende står Senterpartiet på barrikadene og beviser nok en gang at de er mot alt som kommer fra EU, Oslo eller byer med flere enn 1000 innbyggere. 

I en debatt i NRK Dagsnytt 18 onsdag 01.06 diskuterte Liv Signe Navarsete (SP) med Idar Kreutzer, Administrerende direktør i Finans Norge som er hovedorganisasjonen for finansnæringen i Norge.

Kreutzer forsøkte å forklare Navarsete hvorfor det er viktig at Norge slutter seg EUs finanstilsyn:

«Tilsynet kan fatte bindende vedtak for Norge, men de må fattes av EFTAs overvåkningsorgan ESA som vi er medlem av.

Fordi det vi snakker om her er tilgang til det indre marked. Det indre marked har vært en viktig forutsetning for norsk næringsliv og norsk finansvesen siden det ble etablert. Etter finanskrisen har Europa innført en lang rekke strenge regler på finansområdet. Vi har innført de samme reglene i Norge. Det som nå gjelder er å få inn de samme reglene inn i EØS-avtalen. Dette fremstilles som det nå skal gjøres noe nytt. Det vi ønsker å opprettholde er tilgangen til det indre marked som har vært viktig, er viktig og kommer til å være viktig fremover.

I dette ligger det en trygghet for alle som skal handle med norske finansvirksomheter og at de er underlagt er like strengt tilsyn som de europeiske er.»

– Selv om Navarsete ikke lot seg overbevise, forklarte Kreutzer her på en glimrende måte hvorfor det er viktig at Norge samarbeider tett med Europa. Den eneste måten det kan skje på er gjennom et gjensidig forpliktende samarbeid. Løse påstander om bilaterale handelsavtaler må Senterpartiet lenger ut i distriktet med, poengterer Nikolai Fjågesund, leder i Europeisk Ungdom.