Sentralstyret

Sentralstyret velges av landsmøtet og leder det daglige politiske og organisatoriske arbeidet i Europeisk Ungdom. Sentralstyret består av 12 personer som velges for to år av gangen.

Sentralstyret møtes månedlig og har ansvar for å følge opp politikk og strategi vedtatt av landsmøtet og landsstyret. Generalsekretær har tale- og forslagsrett i sentralstyret. Arbeidsutvalget jobber fra uke til uke og består av leder, nestledere og generalsekretær.

– Knut André Sande (22), leder
Knut er leder av Europeisk Ungdom, og kommer fra Sandnes. Han har tidligere vært leder av Rogaland Europeisk Ungdom, sittet i internasjonalt utvalg og vært nestleder i sentralstyret. Ved siden av politikken studerer Knut rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Etter mange engasjerte år i Europa-saken har Knut en bred kunnskap om EU, med et sterkt fokus på klima & miljø, EUs globale rolle, Brexit og det europeiske demokratiet.

Telefon: 413 25 676 / e-post: knut (a) europeiskungdom.no

– Stephen Jørstad (26), 1. nestleder

Stephen er 25 år er innflyttet til Oslo fra Tromsø. Han har i mange år vært aktiv i AUF som fylkesstyremedlem i Oslo. Han har jobbet som regionssekretær i Natur og Ungdom og vært leder for Operasjon Dagsverk i Troms. Stephen har et brennende engasjement for internasjonal politikk og er en av grunnleggerne til ungdomsorganisasjonen til Palestinakomiteen.

E-post: stephen (a) europeiskungdom.no

– Bhanuja Rasiah (21), 2. nestleder

Drammensjenta som opprinnelig er født i Førde, studerer rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo og er engasjerer seg i ungdomspolitikken på siden.   Med bakgrunn fra både AUF og Operasjon Dagsverk har hun alltid vært over middels opptatt av internasjonal politikk og samarbeid.  Bhanuja ser frem til å lære mye nye ting og utvikle seg både på politisk -, og organisatorisk plan samt lære enda mer om EU.

E-post: bhanuja (a) europeiskungdom.no

Else Karin Bjørheim (18), sentralstyremedlem
Else kommer fra Stavanger og har vært leder i Rogaland Europeisk Ungdom og Stavanger Unge Høyre. Nå sitter hun som nestleder i Rogaland Unge Høyre og har begynt å studere statsvitenskap på Universitetet i Stavanger. Else er alltid blid og positiv, og er spesielt opptatt av at nye medlemmer skal bli tatt godt imot. Else ønsker også å bidra til en jevnlig god kontakt mellom fylkeslagene, lokallagene og sentralstyret.

E-post: else (a) europeiskungdom.no

– Øyvind Hartveit (22), sentralstyremedlem

Øyvind kommer fra Osterøy og har vært styremedlem og leder av Hordaland Europeisk Ungdom i perioden 2014-2017. Nå er han styremedlem i nyopprettede Europeiske Studenter Bergen. Han har også lang erfaring fra AUF bak seg. Til daglig studerer Øyvind arbeids- og organisasjonspsykologi på Universitetet i Bergen, men denne høsten er han på Erasmus-utveksling i Nederland. Han vant EU-akademiet 2016 og er meget sterk både organisatorisk og politisk.

E-post: oyvind (a) europeiskungdom.no

Jakob Schram (21), sentralstyremedlem
Jakob kommer fra Oslo og har vært politisk nestleder i Europeiske Studenter Oslo. Han var deltaker på EU-akademiet høsten 2016. For tiden tar han en bachelor i internasjonale studier på Universitetet i Oslo, og har ellers studert i Storbritannia. Jakob har bakgrunn fra YATA Oslo og Arbeiderpartiets studentlag. Som styremedlem trives Jakob med de fleste oppgaver, men ønsker særlig å bidra med strategisk organisasjonsutvikling og kommunikasjonsarbeid.

E-post: jakob (a) europeiskungdom.no

– Halfdan Magnus Garder (23), sentralstyremedlem

Halfdan kommer fra Lørenskog i Akershus. Han fullførte i vår en bachelor i Europastudier fra UiO og har nå påbegynt en mastergrad innenfor samme emne på NTNU i Trondheim. Han har sittet i styret i Europeiske Studenter Oslo, og har også hatt verv i forbindelse med studiet sitt på UiO. Halfdan er positiv, konstruktiv og går overens med alle. Han har stor interesse for EU-saken og ønsker å øke det generelle kunnskapsnivået om Europa og EU i Norge.

E-post: halfdan (a) europeiskungdom.no

– Andrine Breiner Johansen (22), sentralstyremedlem

Andrine er fra Grorud i Oslo, hvor hun også sitter som folkevalgt i bydelen for Arbeiderpartiet. Hun er leder av komiteen for mangfold, oppvekst og kultur. Hun har også vært økonomiansvarlig i Oslo AUF og leder av AUF Grorud. Andrine er flink til å sette seg godt inn i politiske saker, og brenner for alt fra lokalmiljøet på Grorud til internasjonal politikk.

E-post: andrine (a) europeiskungdom.no

– Anna Handal Hellesnes (19), sentralstyremedlem

Bærumsjenta som for tiden snart skal flytte til Edinburgh for å studere Historie og Politikk på University of Edinburgh,  har de siste fem årene vårt tillitsvalgt i Elevorganisasjonen.  Hvor hun blant annet har vært fylkesleder for Elevorganisasjonen i Akershus og det siste året har sittet som internasjonalt ansvarlig i sentralstyret. Anna gleder meg masse til å lære mer om EU og bli bedre kjent med medlemmene våre,  samt forventer å bruke tid på å utvikle organisasjonen, jobbe med å styrke lokallagene våre og sette EU på dagsorden i den offentlige debatten igjen.

E-post: anna (a) europeiskungdom.no

– Saida Tufa (19), sentralstyremedlem

E-post: saida (a) europeiskungdom.no

– Felix Volpe (22), sentralstyremedlem

E-post: felix (a) europeiskungdom.no