Søk på EU-akademiet

Europeisk Ungdom arrangerer toppskoleringen EU-akademiet på Thon Hotel Opera fra 15. – 17. oktober. Søknadsfrist 1. september.

Vil du reise på et internasjonalt seminar?

Ønsker du å oppleve valget i Bosnia, drive organisasjonsbygging på Balkan eller diskutere fattigdomspolitikk i Finland? Da må du søke om plass på et av våre internasjonale seminarer innen 1. september.

Studentkonferanse

Europeisk Ungdom arrangerer studentkonferanse i Oslo lørdag 30. oktober. Tema er EUs flyktning- og asylpolitikk. Arrangement finner sted på Håndverkeren …