Header 3

Landsmøtet 2017

Europeisk Ungdom har gleden av å invitere til organisasjonens 44. ordinære landsmøte 13.-15. oktober på Fredshuset i Oslo.

I år skal landsmøtet behandle nytt politisk program for perioden 2017-2019, vi skal behandle resolusjoner, velge nye tillitsvalgte (og takke av gamle) og ikke minst dele ut Årets Europeer 2017. I tillegg vil kjente og kjære venner av Europeisk Ungdom fra både innland og utland holde hilsningstaler.

Praktisk informasjon om landsmøtet

Sted

Fredshuset, Møllergata 12, 0179 Oslo (7. etg)

Tidspunkt

Programmet starter tidligst 16.00 fredag 13. oktober og avsluttes søndag 15. oktober senest klokken 15.00. Landsstyremøtet avholdes 12. oktober kl 16.00, egen innkalling sendes til landsstyret to uker før møtet.

Påmelding av delegater og observatører

Frist for påmelding av delegater og observatører er 22. september 2017. Delegater og observatører meldes på via dette skjemaet.

Egenandel

Egenandelen til landsmøtet skal i hovedsak dekkes av fylkes- eller lokallaget. Egenandelen er 600 kr for deltakere og 1000 kr for observatører. Merk at observatører må dekke reise og overnatting selv. Dersom fylkes-og lokallaget ditt dekker egenandelen, vil betalingen gjennomføres av Generalsekretær. De som betaler egenandelen selv kan enten vippse «Europeisk Ungdom» eller overføre til 9001 29 19203 og merke betalingen med navn + LM17.

Reise
Husk at kun billigste reisevei kan benyttes. Det vil si at eventuelle flybilletter må bestilles med det flyselskapet som har de billigste billettene for det aktuelle tidspunktet. Dersom du må reise med fly og er under 26 MÅ ungdomsbilletter bestilles. Reiser på over 1600 kr må klareres med generalsekretær på forhånd. Husk at reiseregninger må sendes inn senest 1 måned etter arrangementets slutt. Skjema finner du her. Dersom du ikke kan bestille billetter selv, kan du ta kontakt med generalsekretær på gensek(at)europeiskungdom.no
Viktige frister og datoer

15. august: Frist for å stille til valg
1. sepember: Frist for å komme med innspill til politisk program
15. september: Frist for å sende inn saker og vedtektsendringer
15. september: Sakspapirene og valgkomiteens innstilling sendes ut
22. september: Påmeldingsfrist
12. oktober: Landsstyret innstiller på politisk program, vedtektsendringer mm.

Hvordan blir jeg delegat eller observatør?

Hvis du ønsker å delta på Landsmøtet til Europeisk Ungdom har du flere muligheter. Du kan kontakte ditt lokal- eller fylkeslag direkte. Oversikt over lokale tillitsvalgte finner du her. Dersom det ikke er noe lokal-eller fylkeslag der du bor, kan du ta kontakt med gensek(at)europeiskungdom.no

Delegatfordeling

Delegatfordelingen er foretatt med bakgrunn i fjorårets medlemstall

Agder: 2
Kristiansand: 2
Akershus: 4
Buskerud: 3
Finnmark: 1
Hedmark: 3
Hordaland: 4
Møre og Romsdal: 2
Nord-Trøndelag: 2
Nordland: 2
Oppland: 2
Oslo: 5
ES Oslo: 5
Rogaland: 1
Haugalandet: 2
Sandnes og Jæren: 3
Stavanger: 3
Sogn og Fjordane: 2
Sør-Trøndelag: 4
Telemark: 3
Troms: 4
Vestfold: 1
Østfold: 2
Sentrale tillitsvalgte: Sentralstyret (9), internasjonalt utvalg (4) og direktevalgte
Sakspapirer

Sak 1 Dagsorden og Forretningsorden
Sak 2 Konstituering (sendes ut etter landsstyremøtet )
Sak 3 Årsberetning
Sak 4 Politisk program og dissenser fra programkomiteen
Sak 5 Regnskap og revisjonsmelding
Sak 6 Kontingent
Sak 7 Resolusjoner (ettersendes)
Sak 8 Vedtekter
Sak 9 Valgkomiteens innstilling