Siste fra sentralt

Her legger vi ut jevnlige nyhetsbrev om det som skjer i organisasjonen. Vi sender også nyhetsbrevet til tillitsvalgte per email.

Siden er opprettet mars 2019. 

APRIL 2019

Kjære alle tillitsvalgte i Europeisk Ungdom!

I månedens nyhetsbrev vil dere få informasjon om hva som skjer mot sommeren, hva sentralstyret gjør for tiden med mer.

Har laget ditt spørsmål, ønsker skolering fra noen i sentralstyret eller vil ha innspill til aktiviteter eller lignende? Ta kontakt på else@europeiskungdom.no eller din fylkeskontakt!

Husk å ta bilder av utført aktivitet og legg inn i Drive og på Facebook!

Viktige datoer fremover:
Studietur: 8-12. mai
Europadagen: 9.mai
Eurovision: 12.mai
EU-valg: 23.-26.mai
Sommerskolering: 5.-8.juli
Summer Camp (i Danmark): 9.-13.juli

Sett bort fra Brexit er månedens snakkis at Karpe har laget EU-merch.

I mars hadde vi EU-helgen/tillitsvalgtskolering. Her lærte vi om styrearbeid, aksjoner, verving, debatt og mye mer. Nå gjenstår bare
for fylkes- og lokallagene å bruke det man har lært til å verve masse nye medlemmer, og ha kule arrangementer eller aksjoner!

Vi har også fått nye etiske retningslinjer og varslingsrutiner som vil være her.


STUDIETUR

Studieturen 8.-12.mai har 18-års aldersgrense siden vi drar utenlands, og har en egenandel til seg. Den foregår i København
hvor vi skal observere EU-valget.

Påmeldingslenke studietur.

SOMMERLEIR
Sommerskoleringen 5.-8.juli er et nytt opplegg for sommerleir hvor vi vil fokusere på gode innledere og spennende foredrag på forskjellige nivå. Likevel vil det selvfølgelig være sosialt med både karaoke, sang til Europe United og turneringer.

Summer Camp 9.-13.juli er en internasjonal leir vi arrangerer med Europæisk Ungdom (Danmark), som skal foregå i Danmark, med gode innledere og sosialt samvær. Her er det 18-års aldersgrense grunnet at man er i utlandet.

Påmeldingslenke(til begge leirene).

 


Sentralstyret supplerte i starten av mars inn Bhanuja som nestleder og Felix og Saida som sentralstyremedlemmer. Vi jobber med å
planlegge studietur til Danmark, sommerskoleringen og internasjonal Summer Camp.