Grafisk

Europeisk Ungdom bruker fonten DIN OT. Du kan laste den ned her.

Sentralt arbeider med en grafisk grunnpakke. Den tilgjengeliggjøres snart.

Her finner dere diverse grafikk som dere kan bruke på sosiale medier og i andre relevante sammenhenger.